2012年SCI收录非第一单位文章
发布时间:2013-10-29 
 
序号 文章题目 作者 发表期刊 影响因子(2012 分区  (2009
1 A Novel Electromechanical Actuation Mechanism of a Carbon Nanotube Fiber Guo, Wenhan; Liu, Chao; Zhao, Fangyuan; Sun, Xuemei; Yang, Zhibin; Chen, Tao; Chen, Xuli; Qiu, Longbin; Hu, Xinhua; Peng, Huisheng* ADVANCED MATERIALS, 24(39): 5379-5384 2012 14.83 1
2 Unusual Reversible Photomechanical Actuation in Polymer/Nanotube Composites Sun, Xuemei; Wang, Wei; Qiu, Longbin; Guo, Wenhan; Yu, Yanlei; Peng, Huisheng* ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 51(34): 8520-8524 2012 13.73 1
3 Photoinduced Deformation of Crosslinked Liquid-Crystalline Polymer Film Oriented by a Highly Aligned Carbon Nanotube Sheet Wang, Wei; Sun, Xuemei; Wu, Wei; Peng, Huisheng*; Yu, Yanlei* ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 51(19): 4644-4647 2012 13.73 1
4 Mesoporous metal-organic frameworks: design and applications Song, Lifang; Zhang, Jian; Sun, Lixian*; Xu, Fen; Li, Fen; Zhang, Huanzhi; Si, Xiaoliang; Jiao, Chengli; Li, Zhibao; Liu, Shuang; Liu, Yingliang; Zhou, Huaiying; Sun, Dalin; Du, Yong; Cao, Zhong; Gabelica, Zelimir ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, 5(6): 7508-7520 2012 11.65 1
5 A scheme for fabricating single wall carbon nanocones standing on metal surfaces and an evaluation of their stability Ming, Chen; Lin, Zheng-Zhe; Cao, Rong-Gen; Yu, Wei-Feng; Ning, Xi-Jing* CARBON, 50(7): 2651-2656 2012 5.87 1
6 Porous graphene-based materials by thermolytic cracking Fan, Deqin; Liu, Ying; He, Junpo*; Zhou, Yanwu; Yang, Yuliang JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 22(4): 1396-1402 2012 5.10 1
7 Redox chemistry between graphene oxide and mercaptan Fan, Deqin; Zhang, Chao; He, Junpo*; Hua, Rong; Zhang, Yang; Yang, Yuliang JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 22(35): 18564-18571 2012 5.10 1
8 General synthesis of xLi(2)MnO(3)center dot(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 nanomaterials by a molten-salt method: towards a high capacity and high power cathode for rechargeable lithium batteries Liu, Jinlong; Chen, Long; Hou, Mengyan; Wang, Fei; Che, Renchao; Xia, Yongyao* JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 22(48): 25380-25387 2012 5.10 1
9 Dynamic curvature control of rolled-up metal nanomembranes activated by magnesium Wan, Guojiang*; Solovev, Alexander A.; Huang, G. S.; Maitz, Manfred F.; Huang, Nan; Mei, Y. F*. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 22(26): 12983-12987 2012 5.10 1
10 Synthesis of uniform TiO2@carbon composite nanofibers as anode for lithium ion batteries with enhanced electrochemical performance Yang, Zunxian*; Du, Guodong; Meng, Qing; Guo, Zaiping; Yu, Xuebin; Chen, Zhixin; Guo, Tailiang; Zeng, Rong JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 22(12): 5848-5854 2012 5.10 1
11 Platinum nanoparticle-graphene hybrids synthesized by liquid phase pulsed laser ablation as cathode catalysts for Li-air batteries Yang, Yin; Shi, Min; Zhou, Qian-Fei; Li, Yue-Sheng; Fu, Zheng-Wen* ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 20 2012 4.43 1
12 Electrochemical properties of room temperature sodium-air batteries with non-aqueous electrolyte Sun, Qian; Yang, Yin; Fu, Zheng-Wen* ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 16(1): 22-25 2012 4.43 1
13 Improved hydrogen storage performance of MgH2-NaAlH4 composite by addition of TiF3 Ismail, M.*; Zhao, Y*.; Yu, X. B.; Dou, S. X. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(10): 8395-8401 2012 3.55 1
14 Confined LiBH4: Enabling fast hydrogen release at similar to 100 degrees C Sun, Tai; Liu, Jian; Jia, Yi; Wang, Hui; Sun, Dalin; Zhu, *; Yao, Xiangdong* INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(24): 18920-18926 2012 3.55 1
15 Hydrogen storage properties of Mg-Ce-Ni nanocomposite induced from amorphous precursor with the highest Mg content Lin, H. J.; Ouyang, L. Z.; Wang, H.; Zhao, D. Q.; Wang, W. H.*; Sun, D. L.; Zhu, M.* INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(19): 14329-14335 2012 3.55 1
16 The controllable hydrolysis rate for LaMg12 hydride Ouyang, L. Z.; Huang, J. M.; Fang, C. J.; Zhang, Q. A.; Sun, D. L.; Zhu, M.* INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37(17): 12358-12364 2012 3.55 1
17 Short-Range Surface Plasmon Polaritons for Extraordinary Low Transmission Through Ultra-Thin Metal Films with Nanopatterns Gan, Qiaoqiang*; Bai, Wenli; Jiang, Suhua; Gao, Yongkang; Li, Wendi; Wu, Wei; Bartoli, Filbert J*. PLASMONICS, 7(1): 47-52 2012 2.43 1
18 Self-assembly of binary particles and application as structural colors Shen, Zhehong*; Yang, Youyou; Lu, Fengzhu; Bao, Binfu; You, Bo* POLYMER CHEMISTRY, 3(9): 2495-2501 2012 5.23 2
19 Hydrogen Generation from Hydrolysis and Methanolysis of Guanidinium Borohydride Li, Leigang; Li, Shaofeng; Tan, Yingbin; Tang, Ziwei; Ca, Wanyu; Guo, Yanhui; Li, Qian*; Yu, Xuebin* JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 116(27): 14218-14223 2012 4.81 2
20 (Nd1.5Mg0.5)Ni-7-Based Compounds: Structural and Hydrogen Storage Properties Zhang, Qingan*; Zhao, Bin; Fang, Miaohui; Liu, Chaoren; Hu, Qingmiao; Fang, Fang; Sun, Dalin; Ouyang, Liuzhang; Zhu, Min* INORGANIC CHEMISTRY, 51(5): 2976-2983 2012 4.59 2
21 Magneto-electric tuning of the phase of propagating spin waves Bao, Mingqiang; Zhu, Guodong; Wong, Kin L.; Hockel, Joshua L.; Lewis, Mark; Zhao, Jing; Wu, Tao; Amiri, Pedram Khalili; Wang, Kang L*. APPLIED PHYSICS LETTERS, 101(2)2012 3.79 2
22 Band structure of plasmons and optical absorption enhancement in graphene on subwavelength dielectric gratings at infrared frequencies Zhan, T. R*.; Zhao, F. Y.; Hu, X. H.; Liu, X. H.; Zi, J. PHYSICAL REVIEW B, 86(16)2012 3.77 2
23 Humidity sensing properties of bismuth phosphates Sheng, Min; Gu, Leilei; Kontic, Roman; Zhou, Ying; Zheng, Kaibo; Chen, Guorong; Mo, Xiaoliang*; Patzke, Greta R*. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 166: 642-649 2012 3.54 2
24 Influence of KIT-6's pore structure on its surface properties evaluated by inverse gas chromatography Qian, Linping*; Ren, Yu; Liu, Tianyuan; Pan, Difei; Wang, Haitao; Chen, Guoping CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 213: 186-194 2012 3.47 2
25 MnO2-Graphene Composite Air Electrode for Rechargeable Li-Air Batteries Yang, Yin; Shi, Min; Li, Yue-Sheng; Fu, Zheng-Wen* JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 159(12): A1917-A1921 2012 2.59 2
26 One-step chemical vapor synthesis of Ni/graphene nanocomposites with excellent electromagnetic and electrocatalytic properties Cao, Yu; Su, Qingmei; Che, Renchao; Du, Gaohui*; Xu, Bingshe SYNTHETIC METALS, 162: 968-973 2012 2.11 2
27 Conformation Transition of Bombyx mori Silk Protein Monitored by Time-Dependent Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy: Effect of Organic Solvent Chen, Xin*; Cai, Huifei; Ling, Shengjie; Shao, Zhengzhong; Huang, Yufang* APPLIED SPECTROSCOPY, 66(6): 696-699 2012 1.94 2
28 The crystal structure, microhardness and thermal stability of the Ti26Al55Zn19 alloy Luo, Qun; Li, Qian; Jin, Feng; Zhang, Jie-Yu; Yu, Xue-Bin; Gu, Qin-Fen; Chou, Kuo-Chih* INTERMETALLICS, 26: 136-141 2012 1.86 2
29 Work Function Measurement for Ag-TCNQ (TCNQ = Tetracyanoquinodimethane) Nanowires Ye, Chunnuan*; Zheng, Kaibo; Chen, Guorong JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 12(8): 6576-6578 2012 1.15 2
30 Wideband trapping of light by edge states in honeycomb photonic crystals Ouyang, Chunfang; Han, Dezhuan; Zhao, Fangyuan; Hu, Xinhua; Liu, Xiaohan; Zi, Jian* JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 24(49) 2012 2.36 3
31 Photoluminescence properties of red-emitting phosphors Ln(3)BWO(9):Eu3+ (Ln=Y, La, Gd) Liu, Jin-You; Wang, Jiao; Zhang, Zhi-Jun; Chen, Hao-Hong; Yang, Xin-Xin; Li, Ren-Fu; Zhao, Jing-Tai* JOURNAL OF LUMINESCENCE, 132(11): 2874-2878 2012 2.14 3
32 Transparent conductive p-type lithium-doped nickel oxide thin films deposited by pulsed plasma deposition Huang, Yanwei*; Zhang, Qun; Xi, Junhua; Ji, Zhenguo APPLIED SURFACE SCIENCE, 258(19): 7435-7439 2012 2.11 3
33 A new technique for ferroelectric microfluidic channels by rolling method Li, Jinxing; Liu, Zhaoqian; Lu, Bing-Rui; Huang, Gaoshan; Chen, Yifang*; Mei, Yongfeng*; Liu, Ran* MICROELECTRONIC ENGINEERING, 98: 623-625 2012 1.22 3
34 Humido-responsive nanostructures prepared by nanoimprinting Ye, Mengmeng; Li, Jin-Xing; Li, Jianying; Li, Weiming; Lu, Bing-Rui; Huang, Gaoshan; Mei, Yongfeng; Chen, Yifang; Liu, Ran* MICROELECTRONIC ENGINEERING, 98: 634-637 2012 1.22 3
35 Degradation and osteogenic potential of a novel poly(lactic acid)/nano-sized beta-tricalcium phosphate scaffold Cao, Lu; Duan, Ping-Guo; Wang, Hui-Ren; Li, Xi-Lei; Yuan, Feng-Lai; Fan, Zhong-Yong; Li, Su-Ming*; Dong, Jian* INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 7: 5881-5888 2012 3.46 4
36 Improved Synthesis of SBA-15 Mesoporous Silica Fitting for Industrial Production Li Yanrong; Song Mingjuan; Gu Haifang; Huang Yao; Niu Guoxing*; Zhao Dongyuan CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 33(8): 1360-1366 2012 1.01 4
37 Elastic magnetic sensor with isotropic sensitivity for in-flow detection of magnetic objects Melzer, Michael; Karnaushenko, Daniil; Makarov*, Denys; Baraban, Larysa; Calvimontes, Alfredo; Moench, Ingolf; Kaltofen, Rainer; Mei, Yongfeng; Schmidt, Oliver G. RSC ADVANCES, 2(6): 2284-2288 2012 2.56  
 
快速通道